Aangenaam!


Fijn dat u mijn website bezoekt, mijn naam is Berta Dijkink en ik ben de Thuisjuf.


In 2008 heb ik in Deventer bij Hogeschool Saxion mijn Pabodiploma behaald. Inmiddels heb ik een aantal jaren als leerkracht gewerkt en de nodige ervaring opgedaan. (klik hier voor mijn volledige CV)

Juffen en meesters willen graag dat alle kinderen in een groep de leerstof begrijpen en onthouden. Dat is vaak maar ten dele het geval. Een (meestal) kleine groep leerlingen zal het geleerde meteen in zich opnemen, een ander deel van de groep zal wat meer moeite moeten doen en weer een ander deel heeft er echt problemen mee. Deze groep moet zich meer inspannen om tot het beoogde resultaat te komen en zal ook meer aandacht vragen van de leerkracht.

Op deze laatste groep kinderen richt ik mij: de leerlingen die nét even wat meer aandacht en ondersteuning nodig hebben dan de andere leerlingen. Aandacht die juf of meester heel graag wil, maar niet altijd kán geven.

Mijn doelstelling is kinderen door het geven van individuele begeleiding tot een beter resultaat te laten komen in de groep.

Daarom wil ik graag benadrukken dat mijn begeleiding is bedoeld als aanvulling op het onderwijs in de klas.